Instroomcampagne 'Heb jij de power.nl?' van start gegaan


ZOETERMEER, 20080519 -- Met de lancering van de website 'Heb jij de Power.nl?' is de instroomcampagne voor de kabel- en leidingsector op dinsdag 13 mei jl. officieel van start gegaan. De campagne beoogt de belangstelling onder jongeren voor de kabel- en leidingsector te vergroten en daarmee de instroom in deze relatief onbekende bedrijfstak te bevorderen. De campagne loopt voorlopig tot eind 2008.

Initiatiefnemer voor de campagne is WORKABLES (WervingsORganisatie KAbel- en LEidingSector). Zij wordt ondersteund door GOA Leidingtechniek (het opleidingscentrum van de sector) en Bouwend Nederland. De campagne is mede tot stand gekomen met Europese subsidies. De campagne zal met name door de sector zelf gestalte gegeven worden op open dagen, in de publiciteit en dergelijke. Daarbij wordt ze ondersteund door posters, flyers, promocards en bedrijfswagenstickers. De website heeft hierin een spilfunctie. De campagnemiddelen zijn in een grote oplage verspreid onder dienstverlenende organisaties als het CWI en beroepskeuzebureaus, alsook naar alle ROC's en VMBO-scholen in Nederland.

De kabel- en leidingsector is een specialisme binnen de uitvoerende bouw en installatiewereld. Ze is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van circa 2 miljoen kilometer ondergrondse kabels en leidingen voor o.a. energie, water en telecom. Met 12.000 werknemers is het een bloeiende en toekomstvaste bedrijfstak. Door een groeiende sector en vergrijzing van de beroepsgroep, dreigt in de komende jaren een nijpend tekort aan vaklieden en monteurs te ontstaan. De campagne beoogt om het personeelsbestand op de juiste omvang te houden.

Bouwend Nederland