Gemeente Cromstrijen


Nieuwe huisvuilcontainers in Cromstrijen (24-04-2008)

In 2005 is de RAD Hoeksche Waard begonnen met vervanging van de huisvuilcontainers in een deel van de Hoeksche Waard. In mei vervangt de RAD ook in de gemeente Cromstrijen de containers. Alle inwoners uit Cromstrijen ontvangen hierover een brief van de RAD.

De meeste containers zijn vanaf 1991 in gebruik. De kunstof containers zijn door weersinvloeden zodanig verouderd, dat deze in toenemende mate scheuren gaan vertonen. Daarnaast zijn de kosten van reparatie aan de kunstof assen en wielen hoog. De nieuwe containers zijn voorzien van stalen assen, waarvan al gebleken is dat deze sterker zijn. Inwoners ontvangen 2 containers (1 grijze en 1 groene) met dezelfde inhoud, namelijk 240 liter. Deze nieuwe containers zullen worden voorzien van een registratiemiddel in de vorm van een chip en een adressticker. Door middel van deze chip worden uw containers zowel in de administratie van de RAD als in de boardcomputer van het inzamelvoertuig geregistreerd. Door de herkenning met behulp van het elektronische systeem in het voertuig kan oneigenlijk gebruik, na bijvoorbeeld vermissing, worden voorkomen. Als de chip ontbreekt of geblokkeerd is, zal het voertuig de desbetreffende container niet leeg kunnen maken.

De containers zullen in de periode van 19 tot en met 30 mei 2008 worden omgewisseld. Eerst worden de nieuwe containers bezorgd en daarna de oude opgehaald, door medewerkers van de firma Kliko. De nog goede gebruikte containers zullen worden hergebruikt. Maar ook de oudere containers hebben nog een bepaalde waarde en zullen worden gerecycled.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de RAD