Universiteit van Amsterdam

Hoe kan burgerparticipatie weer betekenisvol worden?

Seminar UvA over onderzoek en praktijk van burgerparticipatie

Bestaande vormen van burgerparticipatie worden vaak gezien als problematisch. Ze worden beschouwd als een product van een participerende elite of enkel als een juridisch vereiste, of als iets dat wordt omzeild door het ambtelijke apparaat. Aan de andere kant ontstaat er oprechte verbazing over de creatieve manieren die worden gevonden om daadwerkelijk het idee van democratische participatie na te streven. Het Amsterdam Centre for Conflict Studies (ACS) van de UvA organiseert op maandag 19 mei het seminar In Search of the Public. Making citizen participation meaningful again met dr. Bronislaw Szerszynski van de Universiteit van Lancaster en de bekende mediator Suzan Podziba. Centraal staat de vraag hoe nieuwe vormen uiting geven aan burgerparticipatie.

Tijdens het seminar worden de mogelijkheden en obstakels verkend om burgerparticipatie weer betekenisvol te maken. Hoe wordt er tegenwoordig omgegaan met activiteiten die participatie nastreven? Welke mogelijkheden zijn er en wat betekenen zij voor de bekwaamheid van de overheid om de burger te betrekken in het publieke? Zijn er manieren om deliberatie te verzoenen met expertise?

Na het seminar wordt de nieuwe interactieve website www.conflictstudies.nl gelanceerd.

Tijd en locatie
Het seminar vindt plaats op maandag 19 mei, van 16.00 tot 18.00 uur, in de Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek, Singel 425, Amsterdam.