Ingezonden persbericht


Erfgoedvereniging Heemschut

PERSBERICHT

Minister Plasterk neemt 19 mei voorstel tot uitbreiding in ontvangst Erfgoedvereniging Heemschut: snel meer jonge monumenten aanwijzen!

Amsterdam, mei 2008

Op 19 mei biedt erfgoedvereniging Heemschut aan minister Plasterk een voorstel aan tot uitbreiding van de rijksmonumentenlijst. Het gaat om waardevolle gebouwen en gebieden uit de periode 1940-1965. Heemschut reageert daarmee op de selectie van 100 topmonumenten uit de periode 1940-1958 die minister Plasterk in het najaar presenteerde.

Volgens Karel Loeff, directeur van de vereniging, is 100 monumenten uit deze periode veel te weinig. 'Veel waardevols is niet beschermd. Door de steeds kortere 'houdbaarheidsdatum' van gebouwen en ingrijpende herstructureringen van gebieden staat monumentaal erfgoed sterk onder druk.' In heel Nederland hebben actieve leden van de vereniging gebouwen en gebieden geïnventariseerd die rijksbescherming verdienen. De 325 aanvullende voorstellen zijn gebundeld in een boekje, dat maandag 19 mei tijdens een boottocht in Vlissingen aan de minister wordt aangeboden.

Met het voorstel wil Heemschut bereiken dat het kabinet geld uittrekt voor een programma om het Wederopbouwerfgoed per categorie te selecteren en te beschermen. 'Het is onvoorstelbaar dat bijvoorbeeld alle luchtwachttorens uit de koude oorlog in Nederland vogelvrij zijn, aldus Loeff.'

De voorstellen van Heemschut beperken zich niet tot het bouwjaar 1958, maar gaan tot 1965, het formele einde van de Wederopbouwperiode. Volgens de huidige Monumentenwet uit 1988 moet een rijksmonument minimaal 50 jaar oud zijn om te kunnen worden aangewezen. Heemschut vindt dat die leeftijdsgrens in de wet omlaag moet. Om die reden zijn ook gebouwen als het Evoluon in Eindhoven, de Rotterdamse Euromast, het kantoor van Johnson Wax in Mijdrecht en de Amerikaanse Ambassade in Den Haag opgenomen op de alternatieve lijst van de vereniging.