Gemeente Zwartewaterland


Rechtbank heft voorlopige maatregel Noodweg Rietsnit op

Noodweg Rietsnit Hasselt
Zwartewaterland heeft de werkzaamheden hervat

Op 1 mei heeft de Rechtbank te Zwolle de voorlopige maatregel inzake het verbod tot het verder aanleggen van de noodweg tussen de Rietsnit en de Vaartweg in Hasselt opgeheven.

De gemeente Zwartewaterland heeft de werkzaamheden op maandag 7 mei hervat vanwege de steeds nijpender wordende verkeerssituatie veroorzaakt door het bouwverkeer in de wijk.

Volledig persbericht