Provincie Noord-Brabant


PERSBERICHT


De ingekorven vleermuis: de zwaluw van de nacht!


In opdracht van de Provincie Noord-Brabant voert Regelink Ecologisch onderzoek eind mei en begin juli een onderzoek uit naar de ingekorven vleermuis in Noord-Brabant.


Naar de snackbar

Deze zeldzame vleermuissoort is een echte vakspecialist. De soort woont op warme zolders zoals abdijen en kerken. Voedsel wordt gezocht in bossen en met name in boeren schuren. In de bossen worden voornamelijk spinnen gevangen in boeren schuren vliegen. Deze worden van het plafond geplukt en ter plekke opgegeten. Gezien de grote aanwezigheid van vliegen is dit een ware snackbar!


De ingekorven vleermuis in Noord-Brabant

De ingekorven vleermuis is een zeldzame vleermuissoort die enkel in Zuid-Nederland voorkomt. Zowel internationaal als nationaal is deze soort streng beschermd. Ondanks deze bescherming is het niet duidelijk waar en hoeveel de ingekorven vleermuis in Noord-Brabant voorkomt. In opdracht van de Provincie Noord-Brabant doet Regelink Ecologisch onderzoek daar in mei en juli onderzoek naar. Het onderzoek is gericht op Zuid Oost Noord-Brabant (ten zuiden van de lijn Esbeek, Veldhoven, Eindhoven, Heeze en Someren) en Zuid West Noord-Brabant (de omgeving van Zundert).


Luisteren, vangen en vinden!

Allereerst worden de dieren opgespoord door gebruik te maken van hun ultrasone geluid. Dat zenden ze uit om 's nachts te kunnen zien. Met name in boerenstallen waar vee op stro staat is deze soort vrij gemakkelijk waar te nemen. Wanneer we de soort aangetroffen hebben wordt deze met speciale netten gevangen. Om te achterhalen waar deze vleermuis woont en welke landschapstypen deze gebruikt wordt de vleermuis voorzien van een klein zendertje, welke een hoog frequent piepsignaal uitzend, en natuurlijk weer vrijgelaten. Een klein rugzakje als het ware. Door met een antenne op het dak van een auto het piepsigaal te volgen is het mogelijk de verblijfplaats te vinden.


Ben dus niet verbaast wanneer ook in uw plaats een auto met grote antenne rond rijdt!