Nationale Bank van Belgie1. Nationaal concept


1.1 Verloop van de Belgische buitenlandse handel in februari 2008

Handelsbalans vertoont opnieuw een tekort in februari 2008

De waarde van de uitvoer en de invoer bedroeg voor de maand februari 2008 respectievelijk 22,2 en 22,9 miljard euro, dat is een stijging met 19,7 en 27,0 pct. ten opzichte van de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar. De handelsbalans sloot met een tekort van 0,7 miljard euro, dat is een verslechtering met 1,2 miljard ten opzichte van de maand februari 2007.
Voor de drie laatste maanden samen liep de dekkingsgraad terug met 2,5 pct. (een volumegroei met 7,3 pct. voor de uitvoer en 10,0 pct. voor de invoer). De ruilvoet ging verder achteruit en verliest 4,5 pct. (een stijging met 4,6 pct. van de eenheidswaarden bij de uitvoer en met 9,5 pct. van die bij de invoer) ten opzichte van de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar.
Het tekort op de handelsbalans van de maand februari wordt, net als dat tijdens de voorgaande maanden, voornamelijk bepaald door het forse onevenwicht van de transacties in minerale producten (--1,9 miljard euro).