Persbericht

Zelfregulering drijfveer voor vergroening direct mailings ~ Verminder afvalberg en kosten, verhoog opbrengsten door contact data management ~

Amsterdam, 19 mei, 2008 - Meer dan driekwart (76%) van de topbedrijven wereldwijd meent dat in de strijd tegen de direct mail-afvalberg het beheren van de kwaliteit van contactgegevens grote prioriteit heeft. Dit komt echter niet voort uit de wens om te handelen in lijn met bestaande wet- en regelgeving, maar door het gevoel dit verplicht te zijn aan aandeelhouders en klanten. Dit blijkt uit onderzoek van de Aberdeen Group in opdracht van DM Review en QAS, een dochtermaatschappij van Experian®.

In het onderzoek zijn 125 ondernemingen onderverdeeld in drie categorieën: de topondernemingen, de bedrijven die gemiddeld presteren en degenen die onder de norm presteren op het gebied van klantcontact en -retentie. Zonder uitzondering maken de bedrijven zich zorgen over de impact die direct mailings hebben op het milieu. Van de onderzochte bedrijven zegt 40% dat het terugbrengen van de hoeveelheid fout geadresseerde direct mailings één van de twee belangrijkste acties is in het streven om hun milieubelasting te verminderen. Een ruime meerderheid van hen (60%) doet dit vanuit bedrijfsfilosofisch- en reputatieoogpunt en wil een voorbeeld stellen voor andere bedrijven.

Daarnaast stelt 51% dat ook het tegemoetkomen aan de wensen van de klanten en hun verwachtingen over de milieuvriendelijkheid van het bedrijf belangrijke drijfveren zijn. Maar liefst 75% van de onderzochte bedrijven geeft namelijk aan dat hun klanten bezorgd zijn over de impact die direct mailings hebben op het milieu. De helft van de topondernemingen stelt dat de effectiviteit van marketing campagnes en daarmee de positieve invloed op de afvalberg vergroot kan worden door een adequater beheer van contactgegevens van klanten.

"Momenteel zijn milieubewust handelen en maatschappelijk verantwoord ondernemen hot topics. Zo geeft iedere onderneming in het onderzoek aan bij zijn bedrijfsactiviteiten op enige wijze rekening te houden met het milieu", zegt Jonathan Hulford-Funnell, Group operating officer bij QAS ltd. "Groene marketing initiatieven worden daarom steeds belangrijker in de strijd om de gunst van de consument. QAS wijst al jaren op het belang van het adequaat beheren van contactgegevens in de strijd tegen papierverspilling door fout geadresseerde direct mailings. We zijn daarom blij dat steeds meer ondernemingen het nut van contact data management inzien."

(373 woorden)