Time : 14:00:38
Date : 19 May 2008
Sender Name: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid sluit dierenasiel van Kontich met ingang van vandaag maandag 19 mei. Na een reeks klachten over vermeende mistoestanden in de drie asielen in Antwerpen die uitgebaat worden door de KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde), volgde recent een protestactie waarbij via een petitie op het internet handtekeningen verzameld werden in binnen- en buitenland.

De ispectiedienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu stelde daarop een onderzoek in met verschillende onaangekondigde controles, de ondervraging van een aantal getuigen waaronder ex-werknemers van de asielen en een doorlichting van de administratie van de asielen.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van opzettelijke dierenmishandeling of verwaarlozing, maar dat er problemen zijn met de organisatie en de dagelijkse leiding van de asielen. Dit leidde tot vertragingen bij de veterinaire behandeling van sommige dieren.

De inspectiedienst Dierenwelzijn van de FOD heeft zijn bevindingen in een proces-verbaal vastgelegd en een aantal maatregelen opgelegd die moeten leiden tot een verbetering van de toestand. De belangrijkste maatregel legt de KMDA op om een nieuw bestuurder aan te stellen die de dagelijkse leiding van de asielen kan waarnemen waardoor de toezichthoudende dierenarts meer tijd kan besteden aan het onderzoeken , behandelen en opvolgen van de dieren. De inspectiedienst besliste het asiel van Kontich met ingang van vandaag, maandag 19 mei, te sluiten tot er voldoende garanties zijn voor een degelijk bestuur en een voldoende veterinaire begeleiding.

Contactpersoon :
Dr Eric Van Tilburgh

02/524.74.10
0475/630.489

URL: http://www.health.fgov.be