Gemeente Dordrecht


Persbericht

Insigne maakt bijzonder opsporingsambtenaar herkenbaar

Sinds begin mei zijn de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van gemeente Dordrecht herkenbaar aan een insigne op hun uniform. Het ministerie van Justitie voerde het insigne op 1 januari 2008 in voor alle 25.000 opsporingsambtenaren in Nederland. Door de lange levertijd moesten de Dordtse boa's een paar maanden wachten voordat zij hun insigne konden opspelden. Bijzonder opsporingsambtenaren, zoals toezichthouders en parkeercontroleurs, dragen dit insigne om duidelijk te maken dat ze bevoegd zijn om handhavend op te treden.

Of hij al verschil merkt? Mike Manuel, parkeercontroleur en bijzonder opsporingsambtenaar schudt zijn hoofd: 'Dat ik nu een insigne draag, verandert niet meteen het besef bij mensen op straat dat ik bevoegd ben om te handhaven. Maar het helpt wel om mij sneller als bijzonder opsporingsambtenaar te herkennen.' Een bijzonder opsporingsambtenaar is bijvoorbeeld bevoegd om iemand staande te houden of boetes uit te schrijven. 'En niet alleen als iemand zijn auto verkeerd parkeert', licht Manuel toe. 'Ook als een automobilist niet voor een oversteekplaats van voetgangers stopt, mag ik hem daarvoor staande houden en bekeuren. Vaak weten mensen dat niet. Dit insigne helpt om zichtbaar te maken dat ik die bevoegdheid heb.' Het boa-insigne geeft aan dat de drager bevoegd is om iemands identiteit te controleren, een proces-verbaal op te maken, boetes uit te schrijven en iemand staande te houden die verdacht wordt van een strafbaar feit. In Dordrecht werken ongeveer zeventig boa's in uiteenlopende functies, variërend van milieucontroleur tot boswachter. Alleen de buitengewoon opsporingsambtenaren die met uniform in de openbare ruimte werken, dragen het insigne. Boa's die in burger werken zijn evengoed bevoegd om op te treden, nadat zij zich hebben gelegitimeerd