Vereniging Milieudefensie

Persbericht

Milieuzone Amsterdam: Goede stap, maar onvoldoende voor schone lucht

Amsterdam, 19 mei 2008 - Milieudefensie is verheugd dat het College van Amsterdam haar plannen handhaaft om de meest vuile auto's uit de binnenstad te weren. De instelling van de Milieuzone, met de zogeheten euronorm als criterium, zal bijdragen aan een versnelde opschoning van het wagenpark. Ook de investeringen in het openbaar vervoer en het stimuleren van de fiets kan op instemming van Milieudefensie rekenen.

Helaas zijn de maatregelen van Amsterdam nog onvoldoende om de lucht vóór 2012 ­ de eis van Europa - schoon te krijgen. Het hoofdstedelijke autoverkeer moet daarom nog meer worden ontmoedigd. Door bijvoorbeeld parkeerplaatsen duurder en schaarser te maken.

Ook gooien de asfaltplannen voor de Westrandweg met de tweede Coentunnel en de verbreding van A1/A10 Oost roet in het eten van de nieuwe maatregelen. Die voorgenomen aanleg leidt tot zoveel extra verkeer in de regio dat deze maatregelen teniet worden gedaan. Ivo Stumpe van Milieudefensie: 'Amsterdam kan de Europese criteria voor luchtkwaliteit alleen nog halen als de eisen voor de Milieuzone worden opgeschroefd naar de bijvoorbeeld de strengere Euro 3- en Euro 4-normen. En door het autogebruik verder terug te dringen, bijvoorbeeld door parkeergarages te sluiten.'

Meer informatie:
Persvoorlichting Milieudefensie: 020 5507 333 www.milieudefensie.nl/verkeer


---