Time : 15:25:00
Date : 19 May 2008
Sender Name: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Openbare verkoop van in beslag genomen dieren

Op 29 mei wordt op bevel van de Dienst Dierenwelzijn en CITES van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een aantal dieren openbaar verkocht. Deze dieren werden eind april in Neerpelt in beslag genomen omwille van ernstige verwaarlozing. De Dienst Dierenwelzijn hoopt dat de dieren een goede thuis zullen vinden, zeker daar de meesten nog erg jong zijn.

Het gaat om 8 paarden, 4 pony's, 1 ezel, 16 schapen en 4 geiten. De dieren worden openbaar verkocht op 29 mei. Alle geïnteresseerden kunnen een bod uitbrengen. Foto's en een korte beschrijving van de dieren, evenals de voorwaarden voor de verkoop, zijn te vinden op de website www.patrimoniumdiensten.be van de FOD Financiën. De dieren kunnen vanaf morgen bezichtigd worden op de plaatsen en uren aangegeven op deze website.

Alle dieren verblijven momenteel in opvangcentra. Ze werden eind april samen met zeven honden en een gans definitief in beslag genomen te Neerpelt. Begin maart hadden de inspecteurs van de Dienst Dierenwelzijn reeds maatregelen opgelegd aan de eigenaar. Uit de opvolgingscontroles bleek echter geen verbetering en daarom zijn de dieren bij de eigenaar weggehaald.

Contactpersoon :
Els Vanautryve
02/524.74.19
0473/63.07.46

URL: http://www.servicespatrimoniaux.be http://www.patrimoniumdienstenbe