Ingezonden persbericht


Voorburg, 19 mei 2008

Eduvadis: Uniek management softwarepakket speciaal voor het onderwijs!

Eduvadis is een compleet, speciaal voor de onderwijssector ontwikkeld maatwerkpakket voor financieel- en personeelsmanagement. Met de online software applicaties van Eduvadis, al dan niet aangevuld met ondersteuning door een consultant, worden de complexe personele- en financiële stromen binnen de school hanteerbaar. Managers, bestuurders en toezichthouders krijgen daardoor volledig inzicht in de beleid- en bedrijfsvoering binnen de kaders van de maatschappelijke en formele verantwoording. Zo ondersteunt Eduvadis onderwijsinstellingen bij het ontwikkelen van goed beleid.

Eduvadis is een merknaam van de Besturenraad. Als geen ander kent de Besturenraad het onderwijsveld en begrijpt waar knelpunten kunnen zitten. De dienstverlening van de Besturenraad is immers gebaseerd op een mix van diepgravende kennis en jarenlange praktijkervaring van beleid- en beheersprocessen in de onderwijssector. De dienstverlening van Eduvadis is niet voorbehouden aan scholen die zijn aangesloten bij de Besturenraad maar is beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen die op zoek zijn naar effectieve maatwerkondersteuning op beleidsgebied.

Het pakket managementapplicaties van Eduvadis is modulair opgebouwd. Flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid staan daarbij voorop. De modules zijn onafhankelijk van elkaar in te zetten maar bieden ook de mogelijkheid om ze onderling te koppelen. In dat geval wordt ook de complete samenhang van alle informatie inzichtelijk en de kracht van Eduvadis optimaal benut.

De Eduvadis dienstverlening bestaat uit de volgende vijf onderdelen: EDUVADIS FINANCIEEL MANAGEMENT brengt toekomstige geldstromen helder in beeld, zowel op de korte als lange termijn. Zo kan een gedegen strategisch financieel beleid ontwikkeld worden op basis van leerlingprognoses en medewerkersbestanden. EDUVADIS HUMAN RESOURCE zorgt voor een optimaal personeelsbeleid. Met deze integrale HR-applicatie kunnen scholen al hun personeelsgegevens efficiënt invoeren en beheren. Zo worden eenvoudig digitale personeelsdossiers gecreëerd voor alle medewerkers die voldoen aan de Wet BIO. Het biedt tevens de mogelijkheid om het FUWA systeem eenvoudig te implementeren. EDUVADIS MONITOR is een actiegerichte rapportagemodule die een totaaloplossing biedt voor een succesvolle invoering van Performance Management. Eduvadis Monitor koppelt de personeelssalarisadministratie, de financiële administratie, het verzuimmanagement aan Eduvadis Human Resource en Eduvadis Financieel Management. EDUVADIS BETER BELEID is een advies- en ondersteuningstraject waarbij samen met een consultant de organisatie onder de loep wordt genomen. De consultant geeft inhoudelijke adviezen, biedt ondersteuning en zet een maatwerktraject op. EDUVADIS ADMINISTRATIE is een aanvullende dienstverlening. Het neemt een aantal administratieve taken van de school over, die bijvoorbeeld bij een administratiekantoor zijn ondergebracht. Hierdoor kan het administratieve proces worden versneld.

Naast verschillende modules, biedt Eduvadis ook maatwerk wat betreft de inrichting ervan. Geen school is immers hetzelfde en iedere onderwijsinstelling heeft zijn eigen unieke wensen en eisen. Voor de een zal ondersteuning op enkele punten volstaan. Terwijl anderen een aantal werkzaamheden zal willen uitbesteden. Binnen dit modulaire pakket kan daarom bij elke onderdeel gekozen worden voor een Light, Standaard en Plus versie.