Provincie Zuid-Holland

Hulp binnen 6 minuten

---

HULP BINNEN 6 MINUTEN

Martin Jasper Foundation zet zich in voor hartveilig Zuid-Holland

Om mensen met een hartstilstand snel en doeltreffend te kunnen helpen moet hulp binnen 6 minuten ingezet worden. Zeker met de toenemende verkeersdrukte kan een ambulance vaak niet binnen die termijn aanwezig zijn. Belangrijk is dan dat omstanders hulp kunnen bieden. De Martin Jasper Foundation uit Rijswijk heeft zich ten doel gesteld Zuid-Holland hartveiliger te maken. Gedeputeerde Tonny van de Vondervoort (Samenleving en Zorg) beveelt de foundation aan en hoopt dat andere initiatieven zich hierbij aansluiten om gezamenlijk de doelstelling te behalen.

Op drukke locaties worden steeds vaker Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) geplaatst. Met de komst van de nieuwste generatie AED's zijn aanschaf- en onderhoudskosten lager geworden, waardoor het gebruik ervan gestaag toeneemt. Hoewel een AED door een leek bediend kan worden, is naast het gebruik van het apparaat kennis van (hart)reanimatie en beademing noodzakelijk. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen daarvoor worden opgeleid. Met gebruikmaking van sms-technologie kan er nu al voor worden gezorgd dat deze opgeleide vrijwilligers snel ter plaatse zijn.

De Martin Jasper Foundation richt zich op de aanschaf en plaatsing van AED's en de opleiding en inzet van vrijwilligers. Dit gebeurt onder het motto 'Een leven hoeft niet te stoppen bij een hartstilstand' van de Nederlandse Hartstichting.

Bron: afdeling Communicatie telefoon 070 - 441 6622

---