Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Belang van creatie ondergewaardeerd Kosto pleit voor grotere betrokkenheid OC&W bij auteursrecht

Hoofddorp, 19 mei 2007 ­ De belangstelling voor het auteursrecht neemt toe, maar er zou meer begrip moeten zijn voor de positie van de auteurs, mede gezien hun economische en culturele bijdrage. Dat was het centrale thema van de bijeenkomst `Recht op creatie' die vandaag plaatsvond in het kader van de algemene ledenvergadering van Buma/Stemra. Aad Kosto, voormalig staatssecretaris van justitie en tegenwoordig voorzitter van de Stichting Auteursrechtbelangen en de recent opgerichte brancheorganisatie VOI©E, hield een krachtig betoog over het recht op creatie waarin hij pleitte voor een grotere betrokkenheid van OC&W bij het auteursrecht.

Niet alleen het culturele, maar ook het economische belang van creatie is onvoorstelbaar groot. "Veel mensen in diverse sectoren danken hun inkomen uiteindelijk aan de auteurs die voor de content zorgen," aldus Kosto. De landelijke politiek heeft weliswaar in toenemende mate belangstelling voor het auteursrecht, maar meer uit bezorgdheid voor de betalingsplichtige consument dan uit begrip voor de auteurs en hun vertegenwoordigers.

Het auteursrecht wordt vanuit de regering vrijwel exclusief behartigd door het Ministerie van Justitie. Vanwege het groeiende economische belang bemoeit ook het Ministerie van Economische Zaken zich in toenemende mate met het auteursrechtdossier. "Juist vanuit het belang van de auteurs en hun werken, die op hun beurt samen een wezenlijk belang vormen voor de cultuur van ons land, is het zeer gewenst dat de minister van Cultuur (Plasterk), zich naast de minister van Justitie opstelt," aldus Kosto, "het auteursrecht dient ook in regeringskring breed te worden gedragen met de positie van de auteurs voor ogen."

Begrip voor maker én gebruiker
Kosto wees ook op de verantwoordelijkheid en invloed van de rechtenorganisaties. "Meestal is er wel de erkenning dat voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk moet worden betaald, maar is er vanuit politiek en bedrijfsleven vooral onzekerheid en onbegrip over het feit dat er moet worden betaald aan verschillende rechtenorganisaties," aldus Kosto. Ter verbetering van het imago hebben de Nederlandse rechtenorganisaties zich daarom recent, na ondertekening van een gedragscode, verenigd in brancheorganisatie VOI©E. Kosto zegt daarover: "Met deze gedragscode, die wereldwijd uniek is, toont de branche dat zij de noodzaak ziet tot het creëren van begrip en respect bij diegenen die moeten betalen. Overigens laten de oprichting van VOI©E en het onderschrijven van de gedragscode met onderwerping aan het oordeel van branchegenoten zien dat de branche prima in staat is tot zelfregulering," aldus Kosto.
---

PERSBERICHT

Financiële prestaties
Buma/Stemra spande zich de afgelopen jaren in om het kostenniveau zo laag mogelijk te houden. Ook in de jaarcijfers over 2007 zijn de effecten hiervan terug te zien. Buma heeft in 2007 een flinke omzetstijging geboekt. De omzet van Buma nam met 9,5 miljoen toe naar 129,4 miljoen. Alle omzetsectoren hebben aan de groei bijgedragen. De sterkste stijging werd genoteerd bij de sector Uitvoeringsrecht Radio & TV, die steeg van 42,3 miljoen in 2006 naar 45,7 miljoen in 2007. Dankzij een succesvol beleggingsbeleid, steeg het financiële resultaat van Buma met 1,1 miljoen naar 10,4 miljoen. Dit betekent uiteindelijk dat Buma voor iedere geïncasseerde euro slechts 1,2% (2006: 2,1%) inhoudt als benodigde dekking voor de door haar gemaakte kosten. Ook Stemra kende een omzetstijging, van 48,4 miljoen in 2006 naar 51,6 miljoen in 2007. De grootste groei werd behaald binnen de omzetsector Special Licensing, van 7,1 miljoen in 2006 naar 9,9 miljoen in 2007. Buma had over 2007 132,9 miljoen ter beschikking voor verdeling ( 121,6 miljoen in 2006), Stemra 54,0 miljoen ( 50,3 in 2006).

Over Buma/Stemra
Buma/Stemra behartigt in Nederland de belangen van binnen- en buitenlandse muziekauteurs en -uitgevers. De kerntaak van Buma/Stemra bestaat uit de exploitatie (incasseren en uitkeren van vergoedingen) en het management van muziekauteursrechten voor bij haar aangesloten componisten, tekstdichters en muziekuitgeverijen. Buma/Stemra voert haar diensten op een zakelijke en efficiënte wijze uit via belangenbehartiging en dienstverlening met de hoogste kwaliteit tegen de laagst mogelijk kosten. Buma/Stemra beschermt het muziekauteursrecht en ondersteunt het cultureel (nationaal) muziekproduct. Het is daarmee een organisatie die méér doet dan de exploitatie van muziekauteursrechten alleen.

Noot voor de redactie (