Gemeente Amersfoort

Persbericht

Afdeling Communicatie

nummer: 111

datum: maandag 19 mei 2008

Illegale woonwagen verwijderd

De gemeente Amersfoort heeft maandag 19 mei 2008 een illegale woonwagen verwijderd. De wagen en een naastgelegen schuurtje waren zonder vergunning en op gemeentegrond gebouwd, naast het woonwagencentrum aan de Verdistraat.

Nadat diverse procedures waren doorlopen, is besloten om door middel van bestuursdwang het bouwwerk weg te halen. De inboedel en de woonwagen zijn verwijderd en opgeslagen. Daarnaast is de fundering verwijderd.

De politie heeft de medewerkers van de gemeente en betrokken bedrijven ondersteund. Aan de Verdistraat is een woonwagencentrum met twaalf legale woonwagens. De actie is uitgevoerd op basis van het overtreden van artikel 40 van de Woningwet.

Informatie:
. Otto van der Leest, woordvoerder gemeente Amersfoort, telefoon: 033 469 47 82; e-mail: ojf.vanderleest@amersfoort.nl . Herman Wiersema, woordvoerder gemeente Amersfoort, telefoon: 033 469 43 63 of

06 52 53 55 41; e-mail: h.wiersema@amersfoort.nl


---- --