Radboud Universiteit Nijmegen


Onderzoek metaalemissie hoogovens onvolledig weergegeven

Datum bericht: 19 mei 2008

De onderzoekers van de stichting Los Amigos del Pilcomayo en de Radboud Universiteit Nijmegen die onderzoek deden naar zware metalen in het gebied rond de hoogovens van Corus, betreuren het dat de weergave van het onderzoek in de uitzending van Zembla niet zozeer onjuist als wel onvolledig is.

Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen of kinderen die in de omgeving van Corus (Beverwijk en Wijk aan Zee) wonen, meer zware metalen in hun haar hebben dan kinderen die in een relatief schoon gebied (de Rijp) wonen. Zembla besteedde in haar uitzending van zondagavond aandacht aan het onderzoek, en verwees daarin onder meer naar het aantal kankergevallen in het gebied, dat hoger ligt dan het landelijke gemiddelde.

De haarmonsters zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van 12 metalen. De chroom-, tin- en molybdeenconcentraties in Beverwijk, Wijk aan Zee liggen een factor 5 tot 15 hoger dan waarden uit de literatuur. De gemeten waarden uit de literatuur zijn gebaseerd op personen die niet blootgesteld zijn aan deze metalen. Echter, de chroom-, tin- en molybdeenwaarden in de Rijp waren even hoog als in Beverwijk en Wijk aan Zee. Het is op basis van deze onderzoeksresultaten daarom niet aannemelijk dat de blootstelling door de uitstoot van Corus wordt veroorzaakt, aldus de onderzoekers. Zoals stichting Natuur en Milieu ook al aangaf, is er geen reden tot ongerustheid, maar is nader onderzoek wel gewenst.

Over de relatie tussen de concentratie van zware metalen in haar en het effect hiervan op de gezondheid (zoals kanker) kunnen de onderzoekers op basis van dit onderzoek geen enkele uitspraak doen. Wetenschappelijk adviseur Fons Smolders: 'Mensen worden zo onnodig ongerust gemaakt.'

De onderzoekers weten niet welke consequenties het zou hebben wanneer de uitstoot van Corus met een factor tien verhoogd zou worden en noemen nader onderzoek gewenst.

Het onderzoek is afgelopen maand uitgevoerd in opdracht van stichting Natuur en Milieu door stichting Los Amigos del Pilcomayo, in samenwerking met Zembla en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het LAMPI-rapport 01/08 bevat informatie over de onderzoeksmethoden en
-resultaten: www.pilcomayo.info/nederlands/nieuws.html.