Waterschap Reest en Wieden


Verkiezingen 2008

ws_001.jpg (37 Kb) Van 13 tot en met 25 november 2008 houdt het waterschap Reest en Wieden verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Alle 26 waterschappen in Nederland houden in deze periode verkiezingen voor nieuwe waterschapsbesturen.

Door uw stem uit te brengen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van waterschap Reest en Wieden zitten. Zo heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt als het gaat om waterbeheer. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar: van 2009 tot en met 2012.
Eind 2012 zijn er weer nieuwe verkiezingen.

We hopen dat u stemt en zo meebeslist over het beleid van het waterschap. En misschien maakt u ook gebruik van de mogelijkheid om uzelf, via een geregistreerde belangengroepering, kandidaat te stellen voor het nieuwe bestuur.

Op de website leest u hoe u kunt stemmen en hoe u als kandidaat aan de verkiezingen mee kunt doen. Op wie u kunt stemmen, is nu nog niet bekend. In de loop van oktober staan op deze website de lijsten met kandidaten van belangengroeperingen die aan de verkiezingen meedoen.

Waterschapsbesluit en reglement

De Waterschapswet beschrijft door wie een waterschap moet worden bestuurd. Deze wet stelt dat er voor de verkiezingen een waterschapsbesluit moet worden opgesteld. In dit besluit staat onder meer hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd.

Het reglement betreft de uitwerking van de Waterschapswet. In het reglement staat onder andere hoeveel zetels het nieuwe waterschapsbestuur telt en hoe deze zetels over de verschillende categorieën zijn verdeeld. Voor waterschap Reest en Wieden is het reglement opgesteld door de provincies Overijssel en Drenthe.

Download het reglement van waterschap Reest en Wieden 2008. © Waterschap Reest & Wieden
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||