Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Overheid: creëer eindelijk werk voor Wajongers!

Minister Donner wil de uitkering voor nieuwe Wajongers die kunnen werken, verlagen van 75 naar 70 procent met ingang van 2010. Daar staat tegenover dat de overheid ze werk gaat aanbieden. Maar waar die nieuwe banen vandaan moeten komen, is een raadsel. En dus lijkt het erop dat de overheid Wajongers blij maakt met een dode mus.

Het grote probleem voor Wajongers is het gebrek aan geschikte banen. Om hier verandering in te brengen, zijn vergaande maatregelen nodig. De plannen van minister Donner, waarover de Volkskrant heeft gepubliceerd, zijn op dit punt verschrikkelijk vaag. En ook over de rol van de overheid als werkgever worden geen concrete toezeggingen gedaan. Dit is een gemiste kans!

Participatie

De overheid is de grootste werkgever van Nederland. De overheid heeft participatie hoog in het vaandel staan en is het aan zichzelf verplicht om voorop te lopen bij het aannemen van Wajongers. Dat vergt de bereidheid om op grote schaal functies aan te passen, zodat ze voor Wajongers geschikt worden. De CG-Raad heeft dit al vaak aangekaart, maar tot nu toe laat de overheid het afweten.

Deze vaagheid over werk voor Wajongers staat in schril contrast met de concrete wetgeving die er is om 'gewone' zieke werknemers aan het werk te houden. Denk aan de loondoorbetalingsplicht voor werkgevers, de Wet verbetering poortwachter, premiedifferentiatie enzovoort.

Verlaging uitkering

De CG-Raad verbaast zich verder over verlaging van de uitkering naar 70% van het minimumloon. In deze kabinetsperiode was de uitkering net verhoogd naar 75%, omdat van 70% niet te leven valt! Blijkbaar geldt dit opeens niet meer. Verder vindt de CG-Raad het zeer onverstandig om studenten een veel lagere (aanvullende) uitkering te geven. Hierdoor dreigt studie-uitval. Jonggehandicapten hebben een goede aanvulling nodig omdat een bijbaan, naast de studie, voor hen vaak niet haalbaar is.

Leeftijdsgrens

De CG-Raad vindt het een goede zaak dat de minister meer wil doen aan reïntegratie van Wajongers. De CG-Raad vindt het echter een slechte zaak dat deze maatregelen alleen gericht zijn op nieuwe Wajongers onder de 27 jaar. De huidige Wajongers en Wajongers boven de 27 jaar worden blijkbaar voor de rest van hun leven afgeschreven. Dat is onacceptabel.

(Geplaatst: 19 mei 2008)