Gemeente Vlaardingen


Minicontainers voor papier in Ambacht en de Indische Buurt.

19 mei 2008

De gemeente Vlaardingen wil aan de gescheiden inzameling van papier en karton een extra impuls geven. Daarom biedt de gemeente een gratis minicontainer voor papier aan, die de IRADO 1 keer per maand leegt.

Veel inwoners houden oud papier al apart om het vervolgens in te leveren bij een verzamelpunt. De laatste twee jaar werd in Vlaardingen op die manier gemiddeld 40 kilo oud papier per inwoner per jaar verzameld. Hiermee zijn we een heel eind op weg naar de landelijke doelstelling van 60 kilogram per inwoner.

In Vlaardingen Holy (Hoevenbuurt), Schiedam Noord en Rozenburg worden de minicontainers al gebruikt. Hier zijn de minicontainers een groot succes. In de Hoevenbuurt doet ongeveer de helft van de huishoudens mee met de proef. Inmiddels bedraagt de opbrengst ingezameld papier daar 57 kilogram per inwoner. We breiden het gebied nu uit met de Indische buurt en Ambacht (laagbouw).

Voordelen van gescheiden inzameling
Oud papier en karton kan gerecycled worden en dat is goed voor het milieu. Als papier bij het gewone huisvuil belandt, dan wordt het samen met dit restafval verbrand en gaan er dus waardevolle grondstoffen verloren.
Andere voordelen zijn:

* Met de minicontainer heeft u een schone en nette manier om uw oud papier te verzamelen.

* Minder papier in de verzamelcontainers voorkomt zwerfafval; uw buurt blijft schoner.

Aanmelden
Inwoners van de wijken Ambacht en de Indische buurt hebben een brief ontvangen met daarbij een aanmeldingsformulier om de container aan te vragen. Zij kunnen zich voor 16 juni aanmelden om mee te doen met de proef. Inwoners van deze wijken die geen aanmeldformulier hebben ontvangen kunnen zich aanmelden door adesgegevens te versturen naar: info@irado.nl