Gemeente Vlaardingen


Burgemeester Bruinsma herbenoemd

19 mei 2008

Mr. T.P.J. Bruinsma is met ingang van 16 mei 2008 herbenoemd als burgemeester van Vlaardingen. Dit heeft koningin Beatrix besloten op voordracht van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Ter Horst.

De burgemeester heeft ter gelegenheid van zijn herbenoeming op 14 mei bij de Commissaris
van de Koningin van Zuid-Holland een officiële verklaring en belofte afgelegd.

Voordracht door gemeenteraad
Ter voorbereiding van de herbenoeming is een vertrouwenscommissie actief geweest, bestaande uit de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Er hebben gesprekken en consultaties plaatsgevonden. De vertrouwenscommissie concludeerde in december vorig jaar dat herbenoeming van burgemeester Bruinsma aan de orde was. De burgemeester gaf toen aan een eventuele herbenoeming als burgemeester van Vlaardingen graag te aanvaarden.