Ingezonden persbericht


Persbericht

Wiertz Personeelsdiensten behaalt VCU-certificering

Wiertz Personeelsdiensten heeft afgelopen maand haar VCU-certificering gehaald. VCU staat voor Veiligheids- en Gezondheids Checklist Uitzend- en Detacheringsbureaus. De nieuwe norm 2007/04 sluit beter aan bij het werkproces van de toonaangevende Limburgse human resources organisatie.

De nieuwe norm 2007/04 heeft onder meer betrekking op duidelijke communicatie met zowel klanten als uitzendkrachten over veiligheidsaspecten van de werkomgeving en op het goed informeren en voorbereiden van de uitzendkracht op zijn taak. Wiertz Personeelsdiensten wil met het kwaliteitskeurmerk VCU laten zien dat ze voldoen aan alle normen van veilig werken voor personeel. Verder speelt mee dat bedrijven die VCA-gecertificeerd zijn alleen nog maar personeel mogen inhuren van uitzendbureaus met een VCU certificaat.

Wiertz Personeelsdiensten beschikt over twaalf filialen verspreid over de hele Limburgse provincie. Daarnaast zijn er twee vestigingen in Duitsland. Wiertz Personeelsdiensten bemiddelde in 2007 zo'n 6.800 mensen in een betaalde baan. Dagelijks werken er bijna 2.000 medewerkers voor dit bedrijf en daarmee is Wiertz Personeelsdiensten een van de grotere Limburgse werkgevers.

Noot van de redactie: voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Rik Franssen, hoofd sales support


---- --