Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid


19 mei 2008

Contract tegen drankgebruik jongeren

Een contract tussen ouders en kinderen moet ertoe leiden dat jongeren pas op latere leeftijd gaan drinken. Dat is de insteek van de nieuwe fase in de campagne 'Voorkom alcoholschade bij uw opgroeiende kind' van het Trimbos Instituut.

Ouders en kinderen sluiten samen een 'contract' waarin ze NEE zeggen tegen alcohol onder de 16 jaar. Ouders bieden hun kinderen geen alcohol aan en leggen uit waarom. Kinderen beloven niet te drinken. Het Trimbos Instituut gaat op middelbare scholen ouderavonden verzorgen, zodat mensen met vragen begeleiding kunnen krijgen.

Uit onderzoek blijkt dat ouders een sleutelrol spelen bij het alcoholgebruik van hun kinderen. Het eerste slokje alcohol drinken kinderen vaak thuis. Gemiddeld 1,6 jaar na het eerste glas alcohol is een kind voor het eerst dronken. Het maken van duidelijke afspraken met kinderen om niet te drinken, kan de leeftijd waarop ze starten met drinken flink omhoog schroeven.