Politie Amsterdam-Amstelland

Aanmelden in verband met het CPE / Amsterdam-Amstelland

Bericht voor de redacties:

Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 mei wordt in het Okura hotel het 30e CPE (Capital Policing Europe) gehouden. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst, waarbij de hoofdstedelijke hoofdcommissarissen elkaar ontmoeten.

De pers wordt van harte uitgenodigd een tweetal persmomenten bij te wonen. Het gaat dan om maandag 19 mei van 11.20 tot 12.15 uur en vrijdag 23 mei bij het slotmanifest van 11.30 tot 12.30 uur. zij moeten zich aanmelden bij de afdeling communicatie via een email naar pers@amsterdam.politie.nl . Aanmelding uiterlijk 9 mei. Het thema van de CPE-organisatie is: âDe versterking van de politiële samenwerking binnen Europaâ. Amsterdam diept dit in 2008 verder uit met als themaâs: Ondermijning en Ongelijkwaardigheid.

Indien u als journalist hierbij aanwezig wilt zijn dan kunt u zich hiervoor per email (pers@amsterdam.politie.nl) opgeven bij het bureau communicatie van het korps Amsterdam-Amstelland. Bij de aanmelding willen wij van u de volgende informatie: * Naam * Voornamen * Geboortedatum * Geboorteplaats * Adres * Paspoort- of identiteitkaart nummer * Werkzaam bij welke media * Aangesloten bij de NvJ

Wat is de CPE:

Sinds 1979 wordt de Capital Policing Europe (CPE) jaarlijks in de maand mei gehouden in een steeds wisselende hoofdstad van Europa. In 1985 heeft deze conferentie ook in Amsterdam plaats gevonden. Hierbij komen de hoofdstedelijke hoofdcommissarissen bij elkaar. Dit jaar, tevens het dertigste jaar, is het regiokorps Amsterdam-Amstelland wederom gastheer. De conferentie wordt de laatste vijf jaar door gemiddeld 100 personen bezocht, waaronder korpschefs, delegatieleden en tolken. De CPE biedt een goede gelegenheid om internationaal contacten te leggen, kennis en ervaringen uit te wisselen en onze eigen filosofie onder de aandacht te brengen. Daarnaast is het een unieke gelegenheid om het visitekaartje van het regiokorps Amsterdam-Amstelland internationaal af te geven. Tijdens de conferentie staan de themaâs Ongelijkwaardigheid en Ondermijning centraal. Het congres zal beginnen op 18 mei en eindigen op 23 mei 2008. Op maandag 19 mei is een persconferentie georganiseerd (tijd:12:00-12:30 uur ). Een tweede gelegenheid dient zich aan op vrijdag 23 mei aan het einde van het congres (tijd: 11:30 â 12:30 uur).

Ongelijkwaardigheid is de basis van veel kwaad. Als bepaalde groepen of individuen zich buiten de gemeenschap plaatsen of worden uitgesloten, nemen de tegenstellingen toe. De vrede wordt daardoor bedreigd en veilig maatschappelijk verkeer, als randvoorwaarde voor het functioneren van de democratische rechtsstaat, kan daardoor in het gedrang komen. Tevens kunnen de vrijheidsrechten, in het bijzonder in relatie tot discriminatie, onder druk komen te staan. Zowel verticaal, in de relatie tussen overheid en burgers, maar ook horizontaal, in de relaties tussen burgers onderling.

Ondermijning heeft betrekking op (criminele) activiteiten die de rechtsorde en de democratie in gevaar brengen. De politie staat voor de integriteit van het maatschappelijk verkeer en de bijbehorende instituties. Aantasting van deze integriteit is veelal (lang) onzichtbaar. Niet het slachtoffer maar de misdrijven staan centraal. Het gaat vaak om criminele netwerken waarbij bovenwereld en onderwereld in toenemende mate verweven raken. Als voorbeeld kunnen groeperingen als makelaars en advocaten worden genoemd, maar ook dekmantels in de vorm van BVâs en investeringen in onroerend goed. Centraal staat de vraag âwie is formeel de baas en wie feitelijk?â Het gaat daarmee dus over vormen van corruptie, een fenomeen dat de politie in een uitzonderlijk lastig situatie brengt. Soms is het schenden van normen heel zichtbaar, zoals geweld in de publieke ruimte. En soms gebeurt dat schenden heimelijk en sluipend: een âonderwereldâ bijvoorbeeld die zich invreet in de âbovenwereldâ, waardoor het onderscheid tussen een legale en illegale economie diffuus wordt.