Ingezonden persbericht

Prof. Yang Guang en Javier Santiso (OESO) spreken over China in de strijd om grondstoffen en olie en de impact in Afrika en Latijns Amerika - SID lezing VU Amsterdam, maandag 19/05/08- 18.00 uur

Society for International Development - Afdeling Nederland

P E R S B E R I C H T

China in de strijd om grondstoffen en olie en de impact in Afrika en Latijns Amerika

Professor Yang Guang van de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen in Beijing bespreekt het Chinese energiebeleid en de effecten ervan op de Afrikaanse economie en samenleving. Dr. Javier Santiso, directeur van het Ontwikkelingscentrum van de OESO in Parijs, belicht de Chinese presentie en de impact ervan in Latijns Amerika.

China is de nieuwe speler op de wereldmarkt. De Chinese honger naar grondstoffen en dorst naar olie lijken niet te stillen. De nieuwe schaarste staat niet alleen voor ongekende prijsstijgingen, maar ook voor veranderende economische en politieke machtsverhoudingen op wereldniveau. Grondstoffen en olie zijn niet slechts economische goederen, ze hebben een enorme politieke betekenis, zowel in termen van macht als van nationale (on-)veiligheid. Landen als Rusland en Venezuela ontlenen er hun nieuwe zelfbewustzijn aan. En landen zonder olie en grondstoffen lijken veroordeeld tot een scramble for oil, waarbij niet altijd even nauwkeurig wordt omgesprongen met de regels van het internationale verkeer, met de mensenrechten en met de belangen van milieu en klimaat.

Hoe ziet men in deze problematiek in China? Hoe beoordeelt men daar de eigen situatie wat betreft energie-zekerheid, en hoe kijkt men daar naar het Chinese optreden in Afrika en Latijns Amerika?

Hierover komen twee zeer eminente sprekers ons informeren.
De eerste is Professor Yang Guang, directeur West-Aziatische en Afrikaanse Studies van de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen in Beijing. Hij zal ook nader ingaan op de impact van het Chinese optreden in Afrika.
De tweede spreker is Dr. Javier Santiso, directeur van het Ontwikkelingscentrum van de OESO - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Parijs, die de Chinese presentie en de impact ervan in Latijns Amerika zal belichten. Dr. Santiso is schrijver van Latin America's Political Economy of the Possible: Beyond Good Revolutionaries and Free Marketeers, Cambridge MIT Press, 2006

De lezingen van Yang Guang en Javier Santiso zijn onderdeel van de SID-serie 'Emerging global scarcities and power shifts' over mondiale milieu-, water- en energieschaarstes en de uitdagingen die deze voor de internationale samenwerking met zich meebrengen.
---