Ingezonden persbericht

PERSUITNODIGING

Maandag 20 mei aanstaande opent minister Cramer (VROM) de conferentie Bouwen aan een Biobased Economy in Groningen.

Andere sprekers op deze dag zijn de drie betrokken gedeputeerden van de drie noordelijke provincies, de energietransitiemanager van Shell Nederland, de CEO van Econcern, de projectdirecteur van de Magnum Centrale NUON in de Eemshaven en de directeur van Energy Valley.

Het middagprogramma bestaat uit themasessies door aansprekende ondernemers en deskundigen over de thema's biogas, bioliquids, biorefinery, feedstock en internationale ontwikkeling.

De tweede conferentiedag op dinsdag 20 mei bestaat uit een drietal excursies.

Meer informatie en het programma met de tijden van de sprekers, debat en themasessies vindt u in de bijlage en op www.energyvalley.nl/bbe

Met vriendelijke groet,
Rianca Huisman

Noordtij
Wirdumerdijk 13c
8911 CB Leeuwarden
telefoon: 058. 213 08 19

website: http://www.noordtij.nl en http://www.bewonersparticipatie.nl

Persuitnodiging Bouwen aan een Biobased Economy 19 en 20 mei 2008

De eerste dag van Bouwen aan een Biobased Economy
Om de biobased economy te ontwikkelen is innovatie en experiment noodzakelijk. Daar hoort een overheid bij die dat met een stabiel beleid stimuleert. Duurzaamheid is een belangrijke randvoorwaarde om door te zetten op het ontwikkelen van strategieën en toepassingsmethoden. Routes die een negatieve invloed hebben op bijvoorbeeld de voedselproductie of de leefomgeving, moeten zo snel mogelijk worden verlaten. Dat is de boodschap die ondernemers en beleidsmakers in de voorbereiding op de conferentie in drie regionale sessies hebben gegeven. In het programma van de conferentie krijgt die boodschap uitwerking via uitdagende sprekers en debaters.

Het programma staat op de volgende twee bladzijden vermeld.

De tweede dag van Bouwen aan een Biobased Economy
De tweede conferentiedag bestaat uit drie busexcursies naar Fryslân, Groningen en Drenthe/Duitsland. Tijdens de excursies worden best practices gepresenteerd, worden ondernemers en overheden met elkaar in gesprek gebracht en wordt zichtbaar hoe concreet en actueel de kansen voor de biobased economy nu al zijn.

Meer informatie over de conferentie kunt u vinden via de website www.energyvalley.nl/bbe.

- einde persbericht -

*