Ingezonden persbericht

EMBARGO TOT 19 MEI 14.00 UUR

Veel gemeenten op zoek naar organisatievorm citymarketing

Er bestaan bij de Nederlandse gemeenten grote verschillen over de wijze van organisatie van de taakvelden citymarketing, stadspromotie en evenementen. Een groeiende groep gemeenten heeft plannen in voorbereiding om het taakveld citymarketing vorm te gaan geven of denkt hierover na. De oprichting van een specifieke externe organisatie op dit werkterrein komt hierbij steeds meer voor.

Bovenstaande voorlopige conclusies komen uit het onderzoek van BV De Nieuwe Aanpak en Respons BV over de organisatie van citymarketing en evenementen bij Nederlandse gemeenten. De eerste resultaten uit het nog lopende onderzoek werden gepresenteerd tijdens het eerste Nationaal Congres Citymarketing en Evenementen (NCCE), dat op maandag 19 mei in Utrecht werd gehouden.

Citymarketing is momenteel 'hot news' bij menige gemeente in Nederland.
'Verankeren in de organisatie', 'goed organiseren' en 'integraal aanpakken' zijn daarbij veel gehoorde begrippen. Maar hoe doe je dat?
Het onderzoek van het adviesbureau BV De Nieuwe Aanpak (DNA) en data- en onderzoeksbureau Respons BV gaat in op deze elementen van citymarketing. Naast research richt het onderzoek zich met name op de 150 grootste gemeenten van Nederland. Bij deze gemeenten wordt onderzocht hoe citymarketing en evenementen zijn georganiseerd en wat de ervaringen zijn.

Er zijn in Nederland weinig aparte gemeentelijke afdelingen voor citymarketing en evenementen, zou blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek. Het aantal externe organisaties voor citymarketing en/of evenementen neemt toe en een groeiend aantal gemeenten overweegt de organisatie buiten de gemeentelijke organisatie.

De gemeenten vinden evenementen steeds belangrijker als het gaat om promotie en citymarketing. Effecten op het gebied van imago en economische opbrengst scoren het hoogst. Leefbaarheid, sociale samenhang en binding met de gemeente worden ook vaak genoemd.

Noot voor de redactie-

Ingezonden persbericht