Oudere kinderen vaak gewond door verboden werk op boerderij

C/PEV/2008/85

7 augustus 2008

Oudere kinderen vaak gewond door verboden werk op boerderij

De helft van de ongevallen met oudere kinderen op agrarische bedrijven wordt veroorzaakt doordat zij werken met machines en voertuigen. Het gaat in veel gevallen om werk dat zij op hun leeftijd niet mogen doen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Arbeidsinspectie.

In totaal worden jaarlijks bijna vierhonderd kinderen behandeld op de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis na een ongeval op een agrarisch bedrijf. Bij kinderen en jongeren tussen 14 en 17 jaar is bijna de helft van de verwondingen terug te voeren op het werk met machines, landbouwvoertuigen of dieren. En dat terwijl kinderen jonger dan zestien jaar helemaal niet met machines mogen werken en zestien- en zeventienjarigen alleen onder scherp en permanent toezicht.

Aanleiding voor het onderzoek is een aantal ongevallen vorig jaar kort na elkaar met kinderen op boerenbedrijven. Het onderzoek is voor de Arbeidsinspectie uitgevoerd door de Stichting Consument en Veiligheid. Er is onder meer gebruik gemaakt van een register van ongevallen bij Nederlandse ziekenhuizen en van eigen gegevens van de Arbeidsinspectie.

Jaarlijks vallen bij ongevallen met kinderen, ook kleinere, op agrarische bedrijven drie tot vijf dodelijke slachtoffers. Dit aantal is sinds 2001 vrijwel gelijk gebleven. De dalende trend die vanaf 1997 was ingezet, lijkt daarmee te stagneren. Kinderen worden relatief vaak overreden, bijvoorbeeld door een tractor.

Het is volgens de Arbeidsinspectie onaanvaardbaar dat kinderen van veertien en vijftien jaar kennelijk vaak werk doen dat voor hen verboden is, zoals rijden op een trekker of werken met gevaarlijke machines en werktuigen. Bij zestien- en zeventienjarigen, die dat werk wel mogen doen, ontbreekt of faalt het toezicht blijkbaar.

Voorlichting door de brancheorganisaties over maatregelen om ongevallen te voorkomen heeft nog niet geleid tot de noodzakelijke cultuuromslag op bedrijven. De Arbeidsinspectie gaat daarom samen met de sector bekijken hoe die kan worden bereikt. Boeren en tuinders moeten ervan doordrongen raken dat zij ongevallen alleen kunnen voorkomen wanneer zij kinderen weghouden van gevaarlijk -- en daarom verboden - werk.

Ook zal de Arbeidsinspectie er extra scherp op letten dat kinderen geen verboden werk doen; dat gebeurt samen met de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van LNV. Deze dienst, die jaarlijks tienduizenden agrarische bedrijven controleert op voedselveiligheid en dierenwelzijn, zal signalen doorgeven over gevaarlijk werk door jongeren.

Categorieën: Bestuur, Cultuur en recreatie, Economie, Financiën, Huisvesting, Internationaal, Landbouw, Migratie en integratie, Natuur en milieu, Onderwijs en wetenschap, Openbare orde en veiligheid, Overig, Recht, Ruimte en infrastructuur, Sociale zekerheid, Verkeer , Werk, Zorg en gezondheid

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid