Gemeente Putten

Informatieavond over een Klompenpad in Putten (28-08-2008)


---

Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Putten organiseren op woensdag 24 september 2008 een informatieavond over Klompenpaden in Putten. De avond wordt gehouden in De Mariahoeve, Kiefveldersteeg 11 in Putten. Bewoners van Putten en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De zaal is open om 19.30 uur.

In delen van de Gelderse Vallei is de afgelopen jaren een aantal Klompenpaden ontwikkeld. Klompenpaden zijn wandelpaden die leiden door een afwisselend agrarisch landschap en een landgoederenlandschap waarbij de wandelaar een goed beeld krijgt van de historie van het gebied. In juni is zelfs het 25^e Klompenpad geopend. Gaandeweg ontstaat een heel netwerk van paden dat samen met en voor bewoners is gerealiseerd.

Ten zuidwesten van Putten wil Landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met de gemeente Putten en samen met andere belangstellenden ook een Klompenpad Putten realiseren. De wens bestaat het pad aan te laten sluiten op twee bestaande Klompenpaden: het Kruishaarderpad en het Appelpad. Het ontwikkelen van de route gaat op basis van historisch onderzoek naar, en eventueel herstel van, oude structuren in het landschap. Deze route moet, net als de andere Klompenpaden, het wandelen in het buitengebied van Putten weer mogelijk en aantrekkelijk maken.

Het idee is om samen met de bewoners zoveel mogelijk informatie over oude paden, weggetjes en overige landschapselementen te verzamelen. Ook de ideeën voor wandelmogelijkheden willen we in kaart krijgen.

Een werkgroep, die zal worden samengesteld uit bewoners en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag om te proberen een Klompenpad te realiseren waar de bewoners van het gebied volop van kunnen genieten en trots op kunnen zijn.