Waterleidingmaatschappij Drenthe

Algemene vergadering van aandeelhouders01 september 2008 Â

Op woensdag 24 september 2008 vindt op het hoofdkantoor van de WMD de Algemene vergadering van aandeelhouders plaats. De bijeenkomst begint om 12.30 uur.

Agenda

1. Opening

2. Notulen

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslag en jaarrrekening 2007

5. Rondvraag

6. Sluiting