Waterschap Roer & Overmaas


openmaken Keutelbeek

Informatiebijeenkomst openmaken Keutelbeek

Woensdag 24 september in Asta theater Beek

Woensdag 24 september organiseren de gemeente Beek en Waterschap Roer en Overmaas een informatiebijeenkomst over de uitgewerkte plannen voor het openmaken van de Keutelbeek. De bijeenkomst vindt plaats in het Asta theater aan de Markt in Beek en begint om 19.30 uur.

Het voorstel, zoals dat wordt gepresenteerd, betreft een uitwerking van de schetsen en wensen die door klankbordgroep en door deelnemers aan de werkateliers zijn aangereikt. Tijdens de bijeenkomst presenteren gemeente en waterschap u in woord en beeld, hoe de nieuwe situatie eruit zou kunnen komen te zien. Na de plenaire presentatie is er een informatiemarkt. Tijdens deze informatiemarkt staan er panelen met daarop tekeningen van uitwerking van de deeltracé's. Bezoekers kunnen op deze wijze gericht specifieke informatie krijgen en vragen stellen over het deeltracé waarin zij geïnteresseerd zijn.

Draagvlakonderzoek
In de weken na de informatiebijeenkomst vindt er een draagvlakonderzoek plaats. De uitkomsten van dit onderzoek worden samen met de uitgewerkte plannen in december voorgelegd aan de gemeenteraad van Beek. De raad zal dan een besluit nemen over het al dan niet uitvoeren van de plannen. De plannen worden ook nog voorgelegd aan het algemeen bestuur van Waterschap Roer en Overmaas.

In verband met de organisatie van de avond wordt u gevraagd zich aan te melden door een mailtje te sturen naar info@gemeentebeek.nl .