Gemeente Tiel


Opgraving Muggenborch Tiel open voor publiek

Wilt u meer weten over het leven van de oudste dorpsbewoners van Kapel Avezaath? Kom dan een kijkje nemen op woensdag 24 september 2008 bij de opgraving aan de Muggenborch. Tussen 12.00 en 16.00 uur is de opgraving open voor buurtbewoners en andere belangstellenden.

Archeologen van de Vrije Universiteit van Amsterdam verzorgen die middag rondleidingen op het terrein en geven uitleg over de aangetroffen vondsten en sporen van oude bewoning. Uit bureauonderzoek en een eerder gehouden sleuvenonderzoek is gebleken dat aan de Muggenborch resten liggen van een nederzetting uit de Volle Middeleeuwen, waaronder een boerderij uit de 12e of 13e eeuw. Deze nederzetting is één van de vroegste fasen van het dorp Kapel-Avezaath. De opgravingwerkzaamheden beginnen op 11 september en duren tot 26 september a.s. De archeologen hopen tijdens de opgraving meer boerderijen aan te treffen.

Aan de Muggenborch is nieuwbouw gepland. De gemeente wil hier circa 30 koopwoningen bouwen, waaronder 15 woningen bestemd voor jonge starters op de woningmarkt. Deze starterswoningen(verwachte von prijs maximaal euro 160.000,-) worden gebouwd volgens het principe van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De overige woningen worden geschakelde woningen en/of 2-onder-1 kappers in de duurdere prijsklasse ( euro 250.000,- en hoger).

Lees meer informatie over de nieuwbouw Muggenborch/Richtershof in Kapel-Avezaath.

Laatst bijgewerkt: 09 september 2008