Gemeente Lopik

Nieuws

Bijeenkomst Wmo-platform

Op woensdag 24 september 2008 vergadert het Wmo-platform om 19.30 uur in Buurtvereniging Uitweg, Uitweg 6 te Lopikerkapel. Inwoners van de gemeente Lopik kunnen deze openbare vergadering bijwonen om hun opmerkingen en ervaringen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan de leden van het platform voor te leggen. De locatie van de vergadering wisselt elke maand, zodat alle kernen aan bod komen

De gemeente Lopik kent sinds december 2006 een Wmo-platform. In de eerste plaats wil het platform voor de inwoners van de gemeente Lopik een luisterend oor zijn, waar de zij terecht kunnen met hun ervaringen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en met hun suggesties.

Anderzijds heeft het platform de taak de besluitvorming op het gebied van de Wmo en de uitvoering van de besluiten kritisch te volgen en het gemeentebestuur daarover gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Inwoners kunnen de vergadering van het Wmo-platform bijwonen; deze vergaderingen zijn openbaar. Zij zijn van harte welkom hun opmerkingen en ervaringen met de uitvoering van de Wmo aan de leden van het platform voor te leggen, bij voorkeur aan het begin van de vergadering om 19.30 uur. Dit mag zowel mondeling als schriftelijk. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De vergadering vindt plaats op woensdag 24 september 2008 om 19.30 uur in Buurtvereniging Uitweg, Uitweg 6 te Lopikerkapel.

De volgende vergaderingen van het Wmo-platform zijn gepland op:
* dinsdag 21 oktober 2008, In 't Witte Paard, Cabauw
* woensdag 26 november 2008, Buurthuis Triangel, Polsbroekerdam