Rijksuniversiteit Groningen

Thrombophilia, from laboratorytests to clinical impact of single and multiple defects

Datum: 24 september 2008

Promotie: E.J. Libourel, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Thrombophilia, from laboratorytests to clinical impact of single and multiple defects

Promotor(s): prof.dr. J. van der Meer

Faculteit: Medische Wetenschappen

Patiëntgebonden risico's van veneuze trombose

Veneuze trombose is een aandoening waarbij bloedstolsels gevormd worden in de aders, bijvoorbeeld die in het been. Ter behandeling kunnen antistolling-medicijnen worden gebruikt. Toepassing hiervan kan waarschijnlijk efficiënter worden door rekening te houden met het individuele risico van de patiënt. Promovendus Ward Libourel bracht het risico op trombose van een aantal erfelijke en niet erfelijke risicofactoren in kaart.

Het hebben van één risicofactor is eigenlijk nooit voldoende reden om antistolling te starten om trombose te voorkomen, stelt de promovendus. Hij toont aan dat het risico op trombose duidelijk toeneemt bij het hebben van meerdere risicofactoren, maar vond geen combinatie van risicofactoren die antistolling rechtvaardigt bij iemand die nooit trombose doormaakte.

Ward Libourel (Utrecht, 1971) studeerde geneeskunde te Utrecht. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek aan de afdeling hematologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd (mede) gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting. Libourel is thans in opleiding tot hematoloog in het Erasmus MC Rotterdam.