Invoering WMO


Forum organiseert bijeenkomst Meedoen en Bepalen

FORUM organiseert op woensdag 24 september een bijeenkomst dat in het teken staat van kennisuitwisseling en het ontvangen van suggesties en aanbevelingen om de betrokkenheid van migranten in de burgerparticipatie te stimuleren en te bevorderen. FORUM heeft in dat kader het afgelopen jaar good practices geïnventariseerd waarbij sprake is van betrokkenheid van migranten. Een aantal van deze "good practices" zijn beschreven in een wegwijzer voor gemeenten en opgenomen in een dvd. De wegwijzer en dvd worden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Bussemaker, overhandigd.

De bijeenkomst is bedoeld voor


* Bestuurders en projectleiders Wet Maatschappelijke Ondersteuning
* (Voorzitters) Wmo-raden, platforms en cliëntenraden
* Professionals op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen
* Allochtone Vrijwilligers Organisatie (zelforganisatie)
* Steunfuncties minderheden en/of Centra's Maatschappelijke Ontwikkeling

Extra

Deelnemers aan deze bijeenkomst mogen kosteloos vanaf 12:00 uur en na 16:00 uur de tentoonstelling Al Arab (1001 nachten) bezoeken die momenteel bij het Museon te bezichtigen is. Het Museon is geopend tot 17:00 uur.

Programma

Het programma van de bijeenkomst kunt u vinden in het gedetailleerde overzicht van het programma van de bijeenkomst Meedoen en Bepalen (doc).

Overige informatie


* Locatie: Museon, Stadhouderslaan 37 te Den Haag
* Datum: 24 september 2008 van 13.00 uur (inloop) tot 16.00 uur
* Inschrijving: tot 10 september 2008

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer P. Groenestein en /of de hee T. Papilaja van FORUM (030 2974321).