Stadsdeel Amsterdam-Noord

Klimaatdag voor bedrijven en organisaties

Stadsdeel Amsterdam-Noord nodigt productiebedrijven, commerciële dienstverlening, projectontwikkelaars, bewonersorganisaties, woningcorporaties en welzijnsorganisaties, uitgenodigd voor de Klimaatdag Amsterdam-Noord op woensdag 24 september. Op deze dag worden ideeën besproken voor een nieuw klimaatplan.

Stadsdeel Amsterdam-Noord werkt aan een nieuw klimaatplan. Het bestuur is van mening dat een goed lokaal klimaatplan het beste vorm kan krijgen in samenspraak met lokale partijen: mensen en organisaties waarmee we mogelijke koppelingen tussen hun vakgebied en het klimaatplan kunnen bespreken. Partners die kunnen en willen bijdragen aan de ontwikkeling en realisatie van het klimaatplan.

Ook voor bedrijven is het interessant: Er is veel mogelijk op energiegebied dat voor bedrijven op hele andere gebieden tot verbetering kan leiden. Zo kan energiebesparing in productieprocessen tot aanzienlijke kostenbesparing en dus concurrentievoordeel leiden, houden stevige energiebesparings-maatregelen in woningen wonen betaalbaar, geven groene buurten een kwaliteitsimpuls aan woonwijken, kunnen bij energiebesparingsprojecten laagopgeleide jongeren als stagiair worden betrokken, etc.

De Klimaatdag is 24 september in het Stadsdeelhuis van 9.00-17.00 uur. Circa 50 bedrijven en organisaties hebben zich al aangemeld.