Gemeente Haaksbergen

Gemeenteraad vergadert
Woensdagavond 24 september komt de gemeenteraad voor het eerst na de zomervakantieperiode weer bijeen. De openbare vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda voor deze raadsvergadering vermeldt twee bespreekpunten en acht zogeheten hamerstukken. De onderwerpen die als bespreekpunt op de agenda staan, gaan over een onderzoeksrapport van de gemeentelijke rekenkamercommissie ('Starters op de woningmarkt van Haaksbergen') en over een aanvullend budget voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Buurse-zuid.

Meer informatie over de raadsvergadering.