Ingezonden persbericht


Persbericht, 17 september 2008

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam opgenomen in de culturele basisinfrastructuur.

Vandaag is bekend gemaakt dat de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) wordt opgenomen in de basisinfrastructuur van de cultuurnota van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. IABR wordt daarmee het internationale festival op het terrein van architectuur en stedenbouw in Nederland.

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is een tweejaarlijkse manifestatie op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Opgezet als een onderzoeksbiënnale wordt iedere aflevering van de IABR gemotiveerd door een actueel sociaal-maatschappelijk vraagstuk en de impact daarvan op de architectuur. De IABR doet dat in de overtuiging dat architectuur kan en moet bijdragen aan het oplossen van een aantal van de meest complexe problemen waarmee onze maatschappij te maken heeft.

De vierde editie van de IABR, Open City, vindt plaats van 24 september 2009 tot 10 januari 2010 in Rotterdam. Curator is Kees Christiaanse.

Het thema van de vierde IABR is: Open City: Designing Coexistence

Hoe kan de stedenbouwer bijdragen aan een samenleving waarin verscheidenheid en interactie samengaan? Open City: Designing Coexistence, onderzoekt, documenteert en ontwerpt strategieën en concrete projecten voor het samenleven in de steden van vandaag.

Open City moet daarbij niet letterlijk worden opgevat als een (ideale) stad, maar als een voorwaarde een balans tussen integrerende en segregerende krachten die mensen uit verschillende culturen en met verschillende levensstijlen in staat stelt om samen te leven en samen te werken. Deze balans zien we steeds meer verstoord door maatschappelijke segregatie, functionele differentiatie en ruimtelijke versnippering. De verscheidenheid die ooit de voedingsbodem was voor de dynamiek van de stad lijkt nu haar grootste bedreiging; de stad hapert als integratiemachine.

Om de Open City te behouden moeten stedenbouwers haar dus opnieuw onderzoeken om zo tot voorstellen voor concrete strategieën en projecten te komen. Dit is de taak die de vierde IABR zich heeft gesteld.

De curator heeft zes internationale expertteams, de subcuratoren, uitgekozen om te werken in zes situaties waarin de geografische, ruimtelijke, typologische en sociaal-culturele omstandigheden de meest opvallende kwaliteiten en mogelijkheden van de Open City vertonen:


1. Community (USA): Interboro, New York


2. Collective (Russia: Moscow, Perm): Bart Goldhoorn/Project Russia


3. Refuge (Istanbul, Beirut, Amman, Cairo, Dubai): Philipp Misselwitz, Can Altay, Istanbul


4. Squat (Addis Ababa, Sao Paolo): Jörg Stollmann, visiting Professor of urban design, TU Berlin


5. Diaspora (wordt later aangekondigd)


6. The Maakbare Samenleving: Crimson Architectural Historians, Rotterdam

Met Rotterdam als platform en proeftuin zal Crimson Architectural Historians samen met de curatoren van Open City en de IABR de andere vijf thema s herinterpreteren en werken aan concrete projecten en oplossingen die een direct effect op de stad moeten hebben.

Kees Christiaanse, curator

Kees Christiaanse (1953) is één van de belangrijkste architecten en stedenbouwkundigen van vandaag. Hij was partner bij OMA Rotterdam en stond aan de wieg van KCAP Architects & Planners in 1989, met kantoren in Rotterdam en Zurich. Sinds 2003 is hij hoofd Architectuur en Stedenbouw van de Zwitserse Eidgenössische Technische Hochschule, de ETH in Zürich, en gastdocent aan de London School of Economics. Hij is actief betrokken bij stedelijke projecten zoals de ontwikkeling van de havengebieden in Amsterdam, Rotterdam en Hamburg, en is bezig met het ontwerpen van een stedelijke kraamkamer in Londen voor het Olympic Legacy Masterplan. Hij ontwikkelt het programma van deze biënnale samen met zijn team in Zurich, de hierboven genoemde subcuratoren en het bureau van de IABR in Rotterdam.

Programma

De IABR zal op verschillende locaties in Rotterdam plaatsvinden. De belangrijkste plaats van handeling, het Nederlands Architectuur Instituut (NAi) zal volledig getransformeerd worden tot een Open City. De hoofdtentoonstelling richt zich op de Open City en op de zes internationale situaties die hierboven genoemd zijn. Nederlandse en buitenlandse architecten zullen onderzoeks- en projectvoorstellen ontwikkelen, aangevuld met documentair en kritisch werk van kunstenaars, journalisten en onderzoekers. In de kleinere tentoonstellingen zal het thema benaderd worden vanuit een meer algemeen en theoretisch perspectief, toegankelijk gemaakt en verbonden aan de praktijk van nationale en internationale stedelijke ontwikkeling. Naast het organiseren van een internationale masterclass, een serie lezingen en debatten, en een City Program, zal de IABR ook een aantal publicaties en documentaires over het thema Open City verzorgen.

Vorige edities

2003 Mobility: Room with a View Francine Houben, Mecanoo Architecten

2005 The Flood Adriaan Geuze, West 8 Urban Design & Landscape Architecture

2007 Power: Producing the Contemporary City Berlage Institute, Vedran Mimica

(einde persbericht)


---

;;;