Tweede Kamer der Staten Generaal

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Gerdi A. Verbeet, ontvangt op woensdag 24 september de commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa, de heer Thomas Hammarberg. De ontvangst heeft plaats in de Eerste Commissiekamer van 13.00 uur tot 13.15 uur.

Na een kort gesprek met de Kamervoorzitter ontmoet de heer Hammarberg leden van de vaste commissies voor Wonen Wijken en Integratie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Jeugd en Gezin, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de delegatie parlementaire vergadering van de Raad van Europa en de West-Europese Unie .