Stad Brussel


Uw mening over het programma van het Wijkcontract Rouppe !

Sinds april 2008, bereiden de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het programma voor van het Wijkcontract Rouppe met de medewerking van een studiebureau en met de deelname van talrijke bewoners en verenigingen van uw wijk.

Talrijke voorstellen van acties werden geuit en zijn nu onderworpen aan het openbaar onderzoek. Het betreft onder andere:

Het moment is gekomen om uw mening te vragen over het geheel van de voorstellen. Daarom vragen wij U om deel te nemen aan het openbaar onderzoek dat op 16 september begint. Kom het herwaarderingsprogramma van uw wijk raadplegen :

In het Administratief Centrum van de Stad Brussel Anspachlaan, 6, 14^de verdieping bureel 19
1000 Brussel Map
van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u ; donderdag van 16u tot 20u ; na 18u op afspraak op het nr 02 279 25 94.

Bij de Hulpdienst voor Bejaarden van het OCMW
Van der Weydenstraat, 10
1000 Brussel Map
op woensdag 24 september van 14u tot 16u30.
Revitalisatieprogramma Wijkcontract Rouppe Kaart en perimeter

Voor alle bijkomende inlichtingen kan u terecht op de volgende nummers :

Cel C.H.A.
Anspachlaan, 6, 14^de verdieping
1000 Brussel Map
tel. 02 279 30.30

Coördinator van de Wijkcontracten
Dhr. André Longin
tel. 02 279 25 91
Andre.Longin@brucity.be

Projectleider van het Wijkcontract Rouppe
Dhr. Michel Degreef
tel. 02 279 25 94
Michel.Degreef@brucity.be

Wij hopen dat U talrijk het project van het programma van uw Wijkcontract zult komen raadplegen en ons uw reacties zult meedelen.