Gemeente Dordrecht

Gemeente en waterschap testen vloedschotten

Gebruikelijke test dit jaar op woensdag 24 september

Zoals gebruikelijk test de gemeente Dordrecht in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta elk jaar de vloedschotten. De schotten worden tijdens de inspectie ingepast aan de gevels van panden aan de Voorstraat, Prinsenstraat en Riedijk in Dordrecht. Dit jaar wordt de controle uitgevoerd op woensdag 24 september. Om 13.30 uur worden de schotten geplaatst en zodra controle gereed is weer verwijderd. De controle is nodig, omdat de Voorstraat, met de Prinsenstraat en Riedijk de hoofdwaterkering is die het Eiland van Dordrecht moet beschermen tegen overstromingen.

De Voorstraat, Prinsenstraat en Riedijk liggen ruim een halve meter lager dan de overige primaire waterkeringen op het Eiland van Dordrecht. Een systeem van vloedschotten zorgt er voor dat bij hoogwater de stad Dordrecht en de achterliggende polder zijn beschermd. Ook de Houtsteiger, Boomstraat en Grote Kalkstraat maken deel uit van het vloedschottensysteem van Hollandse Delta. Vanwege de test worden deze straten even afgesloten voor het verkeer.

650 km waterkering
In Zuid-Holland Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta onder andere voor 650 kilometer waterkeringen. Het overgrote deel van deze keringen bestaat uit dijken en duinen, maar ook straten of wegen kunnen als primaire waterkering dienst doen. In Dordrecht maken de Voorstraat, Prinsenstraat en Riedijk deel uit van de primaire waterkering rondom het Eiland van Dordrecht.

Waterdicht centrum
Bij voorkomend hoogwater worden in de meeste deuropeningen van de panden aan de rivierzijde van de Voorstraat, de Prinsenstraat en de Riedijk vloed-schotten in aanwezige beugels gehangen en vastgeschroefd. Daarnaast worden in de Grote Kalkstraat en de Houtsteiger grote coupureschotten geplaatst. Ook in de Boomstraat wordt een coupuresluiting uitgevoerd, waardoor de weg tijdelijk moet worden afgesloten. Vloedschotten en coupures samen vormen het vloedschottensysteem. Daarmee komt de primaire waterkering op de vereiste hoogte om het Eiland van Dordrecht te beschermen tegen overstroming bij hoog water.

Datum 18 september 2008
Redactie Chantal Chin A Foeng
Servicecentrum Drechtsteden
Communicatie Advies en Middelen
T (078) 639 89 44
Informatie Hennie de Jager
Sector Stadsbeheer
T (078) 614 39 70