Gemeente Wassenaar

Officiële installatie adviesraad WMO, woensdag 24 september a.s. om 16.00 uur in Raadhuis De Paauw.
Ten behoeve van het instellen van een Adviesraad Wmo is in eerste instantie een Regeling Adviesraad Wmo opgesteld en heeft de betrokken wethouder vervolgens een onafhankelijke selectiecommissie ingesteld.
Op voordracht van deze selectiecommissie heeft het college van burgemeester en wethouders de voorzitter en de leden van de Adviesraad Wmo benoemd, zodat nu kan worden overgegaan tot de officiële installatie van de Adviesraad Wmo. De volgende personen zijn benoemd tot voorzitter c.q. lid van de Adviesraad Wmo:
Voorzitter: Dhr. J.B. Becker;
Leden (in alfabetische volgorde):
Mw. A. Croughs- Graefe;
Mw. B.I. Binnendijk- van der Heijden;
Mw. M. van Herk;
Mw. E.J. Klaver-Asscheman;
Mw. Y. Kubbinga;
Dhr. J. Martens;
Dhr. A.G. Moggree.
De doelstellingen van de Adviesraad Wmo zijn: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over onderwerpen die de voorbereiding, vaststelling, uitvoering, verbetering en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Wmo betreffen. Het bijdragen aan de totstandkoming van het gemeentelijk beleid en de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de Wmo.
Voorafgaand aan de installatie van de Adviesraad Wmo zal de Voorbereidingsgroep Wmo Burgerparticipatie door de betrokken wethouder worden opgeheven. Deze Voorbereidingsgroep Burgerparticipatie heeft de afgelopen jaren een belangrijke taak vervuld bij de totstandkoming van het gemeentelijk vierjarig beleidsplan Wmo. Daarnaast heeft zij de gemeente geadviseerd over de samenstelling en de werkwijze van een definitief orgaan voor burger- en cliëntenparticipatie.
Gemeente Wassenaar
Johan de Wittstraat 45
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

T: 070-5122222
E: gemeente@wassenaar.nl