Gemeente Eemsmond


Gemeente Eemsmond start uniek verwijssysteem voor landbouw- en vrachtverkeer
vrijdag 19 september 2008

Woensdag 24 september plaatst verkeerswethouder Harrie Sienot het laatste verwijsbord voor landbouw- en vrachtverkeer. Vanaf dat moment heeft de gemeente Eemsmond een nieuw en voor Nederland uniek verwijssysteem. Elk bedrijf in het poldergebied boven de provinciale weg N363 heeft een eigen nummer en landbouw- en vrachtverkeer wordt via borden naar het juiste bedrijf verwezen. De afgelopen jaren reed landbouw- en vrachtverkeer regelmatig over wegen die daar niet geschikt voor zijn. Dit veroorzaakte naast overlast en onveiligheid in diverse dorpen, schade aan wegen, bochten, bermen en wegmeubilair.

De oorzaak van deze overlast bleek vooral het gebruik van navigatiesystemen: deze leiden verkeer via de kortste route naar de plaats van bestemming. Dit kan ook anders. Op industrieterreinen wordt via bedrijfsnummers verwezen naar diverse bedrijven en dat werkt uitstekend. Daarom is besloten een dergelijk verwijssysteem ook voor het poldergebied van de gemeente Eemsmond in te stellen. Vanaf de provinciale weg N363 worden enkele hoofdroutes naar het poldergebied aangegeven en daar vindt verdere verwijzing naar bedrijven plaats. Dit systeem werd nog niet eerder toegepast buiten industrieterreinen en dat maakt de invoering van het systeem in dit gebied bijzonder.

Veilige route
Bedrijven zijn blij met het initiatief van de gemeente en hebben toegezegd hun transporteurs te verzoeken om vanaf de provinciale weg N363 niet meer volgens navigatiesysteem te rijden, maar de verwijzingsborden met bedrijfsnummers te volgen. Hierdoor worden vrachtwagens langs een veilige route geleid.

Verwijsborden
De gemeente Eemsmond zorgt voor aanschaf, plaatsing en onderhoud van de borden. Daarnaast heeft de gemeente extra passeerstroken aangelegd en bochten verbeterd. Voor de verwijsborden is een nieuw en herkenbaar uiterlijk ontworpen. Op www.eemsmond.nl/algemeen/voorzieningen wordt het verwijssysteem uitgelegd.