Presentatie rapport gevolgen accijnsverhoging op bier

22/09/2008 13:08

Centraal Brouwerij Kantoor

PERSUITNODIGING

Presentatie rapport gevolgen accijnsverhoging op bier


- woensdag 24 september 2008 -

Hierbij nodigen wij u uit voor een persconferentie op woensdag 24 september a.s. om 14.00 uur in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.

Voorafgaand aan de persconferentie biedt Hans Wiegel, voorzitter van het Centraal Brouwerij Kantoor, de brancheorganisatie van de acht grootste Nederlandse bierbrouwerijen, het onderzoeksrapport 'accijnsverhoging op bier - de kater komt later' aan voorzitter van de vaste Kamercommissie Financiën Stef Blok aan. De aanbieding van het rapport vindt plaats op woensdag 24 september om 13.45 uur in de centrale hal van de Tweede Kamer.

Het rapport brengt de desastreuze gevolgen in kaart van de verhoging met 30% van de accijns op bier per 1 januari aanstaande. Ernst & Young heeft voor het Centraal Brouwerij Kantoor het onderzoek uitgevoerd.

Tijdens de persconferentie presenteert het Centraal Brouwerij Kantoor tevens een eigen voorlichtingsinitiatief om de alcoholconsumptie onder jongeren onder de 16 jaar te ontmoedigen. Hiermee laten de Nederlandse brouwers zien dat zij hun verantwoordelijkheid nemen de alcoholconsumptie bij deze groep tegen te gaan.

Wat - Presentatie en aanbieding rapport 'accijnsverhoging op bier - de kater komt later'

Waar - Aanbieding rapport

Tweede Kamer der Staten- Generaal, centrale hal

Plein 2

2500 EA Den Haag

Presentatie rapport

Nieuwspoort , Wandelganger 1

Lange Poten 10

2511 CL Den Haag

Wanneer - Woensdag 24 september 2008

Hoe laat - 13.45 uur

Programma:

13.45 uur, centrale hal Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Aanbieding rapport aan voorzitter vaste Kamercommissie Financiën Stef Blok door Hans Wiegel

Reactie op het rapport door voorzitter vaste Kamercommissie Financiën Stef Blok

14.00 uur, nieuwspoort, Wanderganger 1:

Opening en welkom door Hans Wiegel, voorzitter Centraal Brouwerij Kantoor

Toelichting op het rapport en presentatie voorlichtingsinitiatief jongeren en alcohol

door Jack Verhoek, directeur Centraal Brouwerij Kantoor

Gelegenheid tot het stellen van vragen

Tijdens de persconferentie ontvangt u het rapport 'accijnsverhoging op bier - de kater komt later'.

Gelieve u voor de bijeenkomst aan te melden via l.dejong@pszvs.nl