Gemeente Soest

Het cultuurprogramma

Datum: 22/09/2008

Op 24 september opent wethouder Middelkoop het cultuurprogramma, een reeks van activiteiten die de schoolgaande kinderen in Soest en Soesterberg kennis laat maken met hun eigen culturele omgeving en hun eigen erfgoed. Aan het cultuurprogramma doen achttien basisscholen in Soest en Soesterberg mee.

Voor deze officiële opening is een bijzondere locatie gekozen: de Molenaarskamer van Stellingkorenmolen De Windhond. Na een vlaggenparade van het Gilde komen kort een paar sprekers uit het onderwijs en de culturele omgeving aan het woord en is er een kunstzinnige act.

Voor de realisatie van het cultuurprogramma dit schooljaar en het volgende is de Stuurgroep Cultuureducatie Soest verantwoordelijk. Daarin participeren vertegenwoordigers uit het onderwijs en de culturele sector en verschillende lokale en provinciale cultuureducatieve instellingen: Idea, Scholen in de Kunst, Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht.

In het kader van de cultuurnota van Soest, waarin aangegeven was dat er een betere samenwerking moest komen tussen scholen en culturele instellingen, is de Stuurgroep samen met de cultuurambtenaar van de gemeente Soest aan de slag gegaan. Het resultaat is een programma met in totaal 14 projecten.

Activiteiten

Elk project is gericht op een specifiek bouwdeel en laat leerlingen kennis maken met hun culturele omgeving. De kleuters gaan zich verdiepen in de zitmeubelen op en rond hun school. Als afsluiting maken ze hun eigen bijzondere stoel. Daarnaast gaan zij op zoek naar de eigenaar van de koffer die er op zekere dag in hun klas wordt bezorgd. De leerlingen van groep 3 gaan uitzoeken welke hobby's er in de omgeving van Soest te beoefenen zijn. Ook gaan zij in het museum op zoek naar een bijzondere verzameling. Groep 4 vindt een doos met oude spullen en zoekt welke nieuwe spullen daar bij horen. Tevens maken zij kennis met het jeugdorkest van de muziekschool.

Groep 5 gaat op stap met Jet en Jan, twee leeftijdgenootjes uit de negentiende eeuw en leren in het Historisch Museum Oud Soest hoe hun leven eruit gezien had als ze twee eeuwen geleden geboren waren. Groep 6 maakt aan de hand van de vier elementen in een ochtend kennis met vier verschillende kunstdisciplines. Daarbij gaan zij met grondboren en bodemkaarten op zoek naar grondsoorten en maken daarvan hun eigen kunstwerken.

Groep 7 brengt een bezoek aan Radio Soest. De leerlingen krijgen de kans om één uur zendtijd te vullen. Samen met groep 8 bezoeken zij ook de tentoonstelling 'Landschap leeft' in kasteel Groeneveld in Baarn. Groep 8 leert over kamp Amersfoort en maakt een stripverhaal over de gebeurtenissen die daar hebben plaats gevonden.

.