Gemeente Rotterdam

De commissie voor Fysieke Infrastructuur, Buitenruimte en Sport vergadert op woensdag 24 september vanaf 9.30 uur in zaal 7 van het stadhuis. De commissieleden bespreken aan de hand van de 2e kwartaalrapportage 2008 de voortgang van het project Pact op Zuid.

Een vertegenwoordiger van het projectbureau geeft een presentatie over de wijze waarop men zich een beeld vormt van de impact die de projecten die nu in uitvoering zijn, hebben op de gestelde doelen. Verder spreekt de commissie over haar rol in een op te stellen stedelijk protocol bewonersparticipatie.

Bron: Griffie, 22-09-2008