Gemeente Rotterdam

Op woensdag 24 september 2008 spreekt de commissie voor Jeugd, Onderwijs en Cultuur vanaf 14.00 uur over de Tweede Bestuursrapportage 2008.

De rapportage verschaft informatie over de financiële en beleidsinformatie van de gestelde doelen in de begroting. Verder krijgt de commissie een mondelinge toelichting van wethouder Grashoff op de stand van zaken van het Urban Culture Programma.

Bron: Griffie, 22-09-2008