Gemeente Zoetermeer

Opening tijdelijk fietspad Bentwoud op 24 september

Woensdag 24 september om 13:00 uur wordt het tijdelijk fietspad in het Bentwoud feestelijk geopend. Het fietspad verbindt Benthuizen op een verkeersveilige manier met Oosterheem en het station van de Randstadrail. Tussen 13:00 en 16:00 uur is er een informatiemarkt en zijn er leuke activiteiten voor kinderen.

Het tijdelijke fietspad is in opdracht van provincie Zuid-Holland door Dienst Landelijk Gebied aangelegd, als onderdeel van het Bentwoud. Het definitieve fietspad komt iets oostelijker te liggen. Op die plek zijn nog niet alle gronden in eigendom van de overheid. Omdat er nu al behoefte is aan een veilige fietsverbinding, is voor deze tijdelijke oplossing gekozen.

Het tijdelijk fietspad is daarnaast ook een test van zes verschillende halfverhardingsmaterialen. Daaruit moet blijken welk materiaal het best kan worden gebruikt voor fietspaden in heel het Bentwoud. Dat is een 1300 ha groot bos in wording tussen Zoetermeer en Boskoop. Het bos wordt stapsgewijs aangelegd. Telkens wanneer genoeg gronden zijn aangekocht, worden daar bomen geplant. Als het bos is aangelegd draagt Dienst Landelijk Gebied het over aan Staatsbosbeheer.

De opening op 24 september is onderdeel van een middag voor de hele familie. De gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, de heer Evertse, en de wethouders van de gemeenten Rijnwoude en Zoetermeer, de heer Van Velzen en de heer Speel, openen om 13.00 uur officieel het fietspad. Verder zijn er kraampjes met informatie van de betrokken partijen en kijk- en doe-activiteiten. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld ringsteken en op vreemde fietsen rijden.

De opening vindt plaats bij het tijdelijk fietspad tussen de Omleidingsweg te Benthuizen en de Oostkade te Zoetermeer. U kunt het terrein op via de Omleidingsweg te Benthuizen ter hoogte van straatnummer 2 of via de Oostkade te Zoetermeer ter hoogte van de Molenaarsgraafstraat. Er is geen parkeergelegenheid, dus het is aangeraden zoveel mogelijk op de fiets of wandelend te komen. Meer achtergrondinformatie over Bentwoud en het tijdelijk fietspad kunt u vinden op de volgende website: www.rijnwoude.nl bij het onderdeel: `Rijnwoude bouwt'.