Universiteit Leiden

Stellingen van deze week

The inclination of many scientists to stay clear of other scientists' research lines, ignores the principle that a serious field requires serious competition. Bjørn Traag, 24 september (moleculaire genetica)

The misconception that children suffering from attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) cannot function `normally' in society, leads to unnecessary additional challenges for the child to be part of that society. Bjørn Traag, 24 september (moleculaire genetica)

People are often not unwilling to learn to communicate in a single universal language, provided it is their own. Bjørn Traag, 24 september (moleculaire genetica)

In retrospect: een prospectief onderzoek wint aan kwaliteit als het promotietraject langdurig is.
Lidwine Tick, 24 september (geneeskunde)

Het gegeven dat meer dan de helft van de rijkdom op aarde in handen is van slechts twee procent van de wereldbevolking is een onmiskenbaar voorbeeld van een niet normale verdeling. Roland Thijs, 24 september (geneeskunde)

De individuele uitstoot van CO2 kan aanzienlijk gereduceerd worden indien men iets vaker de adem inhoudt. Roland Thijs, 24 september (geneeskunde)

On account of its large colonial possessions in Asia, in the nineteenth century the Netherlands was decidedly not a small nation but a nation state with modest political and economic influence among the larger Western powers. Minori Kogure, 25 september (geschiedenis)

Dat patiënten met overgewicht risico lopen ondervoed te raken lijkt een contradictio in terminis, maar zal bij zorgverleners meer aandacht moeten krijgen. Ook deze patiënten moeten gescreend worden op ondervoeding.
Erica Hopman, 25 september (geneeskunde)

Bij de ontwikkeling van huidkleurige pleisters is geen rekening gehouden met onze veelkleurige samenleving. Erica Hopman, 25 september (geneeskunde)

Recente ontwikkelingen in voormalig Joegoslavië en Afrika bevestigen de visie dat etnische identiteit geen autonoom gegeven is, maar een instrument dat wordt geconstrueerd en aangewend in de strijd om de macht.
Wouter Hugenholtz, 25 september (geschiedenis)

Hoe geavanceerder de communicatietechnologie, hoe onbenulliger de inhoud van het sociale verkeer.
Wouter Hugenholtz, 25 september (geschiedenis)

De `hygiëne hypothese' impliceert dat in gebieden waar de kindersterfte hoog is vanwege infectieziekten, degenen die het overleven sterker zullen zijn (geworden), hetgeen zou inhouden dat de moderne westerse bevolking door een gebrek aan selectie niet geheel gezond kan zijn.
Elly van Riet, 30 september (geneeskunde)

De ultieme uitvoering van een ideologie is onverenigbaar met het menselijk wezen; democratie is daar geen uitzondering op. Elly van Riet, 30 september (geneeskunde)

Dat een goede aanname vaak leidt tot een directe voorsprong geldt zowel voor voetbal als voor wetenschappelijk onderzoek. Elco Oost, 30 september (geneeskunde)

Dubbelzinnigheid is de leukste eigenschap van taal. Dubbelzinnigheid is de leukste eigenschap van taal. Elco Oost, 30 september (geneeskunde)

Ieder individu is het gewogen gemiddelde van zijn of haar vriendenkring en is daarmee uniek.
Elco Oost, 30 september (geneeskunde)

(23 september 2008/SH)

23/9/2008