Gerechtelijke organisatie

Leraar basisschool vrijgesproken van ontucht

Arnhem, 24 september 2008 â De rechtbank Arnhem heeft een 35-jarige man, leerkracht op een basisschool, vrijgesproken van het plegen van ontucht in het schooljaar 2001-2002 met een toen 9-jarig meisje uit zijn klas.

De beschuldigingen, die door de verdachte ten stelligste worden ontkend, zijn uitsluitend gebaseerd op de verklaringen van het meisje en worden onvoldoende door andere bewijsmiddelen ondersteund. De in het dossier aanwezige verklaringen van andere getuigen over de beweerde ontucht zijn direct afgeleid van de verklaringen van het meisje zelf en kunnen daar niets aan toevoegen. Andere getuigen hebben uitsluitend verklaard over de kameraadschappelijke wijze waarop verdachte met zijn leerlingen pleegt om te gaan en zijn gedrag in het algemeen. Maar uit die verklaringen kan geen ondersteuning worden geput dat verdachte zich aan ontucht met leerlingen zou schuldig maken.
De beschuldigingen zijn dus op de verklaring van één enkele persoon gebaseerd en dit is onvoldoende om tot een bewezenverklaring en een veroordeling te kunnen komen.

LJ Nummer

BF2104

Bron: Rechtbank Arnhem
Datum actualiteit: 24 september 2008 Naar boven